Metod

Jag arbetar som samtalsterapeut och coach med psykosyntes som grund. Metoden fokuserar på det friska i varje människa. I alla våra tillkortakommanden, begränsningar och problem finns potential till personlig utveckling och mognad.

Jag använder mig även av KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och meditation.

Läs om psykosyntes på Humanovas webbsida.

Etiska regler

Jag är medlem i Psykosyntesförbundetoch arbetar utifrån Etiska Rådets riktlinjer och har självklart tystnadsplikt. Jag är ansvarsförsäkrad.

Som terapeut med grundutbildning i psykosyntes, med en basutbildning i integrativ psykoterapi (steg 1) går jag i kontinuerlig handledning. 

Den verksamhet jag bedriver är inte att betrakta som hälso- och sjukvård

Träffar

Tid: Varje tillfälle är 50 min långt.

Antal tillfällen: Hur ofta vi träffas beror på dina behov och önskemål.

Plats: HumaNovas lokaler på Skeppsbron 32 i Gamla Stan, Stockholm.

Bokning

Tider bokas efter efter överenskommelse.

Kontakta mig! >