Terapi

Terapi handlar om att erhålla kunskap om sitt beteende och tankemönster för att på så sätt hitta nya verktyg för att genomföra förändringar – såväl privat som i yrkeslivet.

Terapeutens uppgift är att guida dig till att hitta din egen väg, dina egna svar så att du kan styra ditt liv utifrån det du verkligen vill och längtar efter.

Det finns många olika anledningar till att gå i terapi. Exempelvis:

  • Du mår dåligt utan att veta varför
  • Du har svårt att hitta din fulla potential
  • Du har svårt att ta dig ur en kris
  • Du tvivlar på dig själv och din förmåga
  • Du känner ångest utan att veta varifrån den kommer
  • Du upplever att vissa beteendemönster och tankar begränsar dig
  • Du upplever att du är alltför rädslostyrd
  • Du tänker alltför mycket på hur du uppfattas av andra
  • Du behöver stärka din självkänsla
  • Du vill lösa relationsproblem

50 min/tillfälle

Plats: HumaNovas lokaler på Skeppsbron 32 i Gamla Stan, Stockholm.
Bokning: Kvällstider bokas efter överenskommelse.
Antal tillfällen: Hur ofta vi träffas beror på dina behov och önskemål.