Coachning

Coachning handlar om att fokusera på här, nu och framtid. Genom att arbeta mot tydliga mål med en konkret handlingsplan får du möjlighet att upptäcka andra sidor av dig själv samtidigt som du övervinner hinder på vägen. Vi arbetar med tanke- och beteendemönster och hur de kan förändras. Mellan sessionerna får du hemuppgifter som sedan följs upp. Coaching är ett effektivt sätt att utvecklas och ta steg mot den person du verkligen vill vara.

Coachens uppgift är att, utifrån en tydlig målbild, guida dig på vägen till det du vill uppnå.

Några exempel på teman inom samtalscoachning:

  • Livsstilsförändring
  • Överkomma hinder
  • Ta reda på vad man vill
  • Förändrad arbetssituation
  • Sätta mål och göra handlingsplan
  • Mening och balans
  • Utveckla din kreativitet